Konferansjerka

Wasza podróż w magiczny świat muzyki odbędzie się™ pod czujnym okiem konferansjera. Zadba on, aby każdy z gości czuł‚ się™ swobodnie. Proponujemy wyszukane zabawy z klasą…, które zintegrują… oraz rozweselą… zebranych. Plan wyprawy zawsze ustalamy z Wami wcześ›niej, aby wesele przebiegało dokł‚adnie po Waszej myśli.

Konferansjer to nie tylko “pan informator” czy “dozorca porzą…dku”. Konferansjer to spoiwo każdego wydarzenia, które łączy ze sobą… najdrobniejsze elementy imprezy w płynną, nieskazitelną… cał‚ość‡. Konferansjer jest jak czuły gospodarz na rodzinnym spotkaniu. Zabiega o to, aby wszyscy goś›cie czuli się™ swobodnie i pewnie. Dba o ich dobry humor, rozwiewa ich wą…tpliwości i sprawia, że stają… się™ dostrzeżeni.

Po co komu konferansjer? Najlepiej opisuje to parafraza słów Krzysztofa Ibisza: konferansjer jest jak biustonosz. Prosta sprawa, ale trzyma wszystko na miejscu.

Piotr Burba

Kto z nas nie był‚ na wydarzeniu, na którym tego spoiwa zabrakł‚o? Wydarzenie bez konferansjera jest jak przyję™cie domowe bez troskliwego gospodarza. Od razu tworzy się™ bał‚agan. Wkrada się niepewność‡, zaczynają… się™ szepty. Kontakt z gość‡mi się urywa. Artyś›ci lub prelegenci mają pod górkę™. Zamiast oddać‡ się™ w cał‚ości swojemu wystę™powi, muszą… mierzyć się™ z zamieszaniem i stresem.
A przecież może być‡ inaczej. Konferansjer jest jak dobry pan domu. Swoim czułym okiem otula wszystkich zebranych. Sprawia, że już od wejś›cia goście czują się™ dobrze. Rozsiadają się™ wygodnie, w ciepłym gł‚osie konferansjera, rozprꙿają… się™, dają… się™ ująć‡ za dłoń„ i prowadzić‡.

Mr Host

Tł‚um zebranych jednostek nagle łą…czy się™ w jedność, wszyscy połą…czeni pewną… specjalną wię™zią… pewności i spokoju. Konferansjer jest jak oaza spokoju na targanym wiatrem oceanie. Cokolwiek by się™ nie dział‚o, on wie. Jest tam i doglą…da, aby wszystko dział‚o się™ zgodnie z planem.

Nie jest niestety Bogiem i trochę™ brakuje mu do bycia wszechmocnym. Jest za to czł‚owiekiem, na którego możesz liczyć‡. Jego nienaganna dykcja, aparycja oraz wysoka kultura osobista łą…czy w sobie wszystko to, co potrzebne do połą…czenia imprezy w harmonijną… cał‚ość‡. Wię™c nawet jeśli na oceanie Twojego wydarzenia pojawią się™ fale, nasz Konferansjer bę™dzie z Tobą i Twoimi goś›ć‡mi.

Prowadzimy gale, bankiety, imprezy integracyjne oraz inne rodzaje wydarzeń„ w terenie. Nasi konferansjerzy dbają… o goś›ci zawodowo z pasją… oraz czuł‚oś›cią… dobrego gospodarza.